Діяльність закладу

Поліпшенню якості загальної середньої освіти сприяє розв’язанню комплексу завдань, пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням навчального закладу, упровадження  сучасних технологій навчання.

Протягом навчального року колектив школи працюватиме над проблемою: "Запровадження інноваційних педтехнологій у навчально-виховному процесі шляхом", і вирішуватиме такі завдання:

-         забезпечення стовідсоткового охоплення дітей шкільного віку навчанням та неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12.04.2000 р. №646;

-         спільно з органами внутрішніх справ і службами у справах дітей постійно забезпечувати контроль за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім’ях. Вживати заходів щодо посилення профілактичної роботи з неповнолітніми, схильними до бродяжництва і скоєння злочинів;

-         посилити відповідальність педагогічних працівників за виконання покладених на них законом обов’язків щодо захисту дітей від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

-         сконцентрувати зусилля на модернізацію навчально-методичного забезпечення, пошук додаткових джерел фінансування;

-         завершити підготовку навчальних закладів до нового навчального року та осінньо-зимового періоду. Вжити заходів щодо запровадження енергозбереження, забезпечення належного водопостачання;

-         вжити заходів щодо повного охоплення харчування учнів 1-11 класів; забезпечити постійний контроль за якістю та дотриманням норм харчування учнів;

-         забезпечити чітку систему інформування випускників, батьків, учителів, громадськості щодо процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2017 р.;

-         систематично ознайомлювати педагогічних працівників із нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, що регламентують організацію навчально-  виховного процесу, зокрема: «Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах», «Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів узагальноосвітніх навчальних закладах»,  «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України»;

-         продовжувати профільне навчання у старшій школі;

-         впроваджувати особистісно-орієнтованих методик та сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес;

-         забезпечувати впровадження в навчально-виховний процес електронних засобів навчального призначення;

-         забезпечити використання годин варіативної складової навчальних планів;

-         забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників з урахуванням установленого порядку атестації.