1 квартал 2020

Download
№2 (1).pdf
Adobe Acrobat Document 51.7 KB
Download
спец №2 (1).pdf
Adobe Acrobat Document 53.8 KB

Витрати на школу за 2018 рік

На виконання статті 30 Закону України Про освіту "Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти", станом на грудень 2017 року, було отримано та використано кошти з державного бюджету:


                                                                                                       Фінансова звітність

Кошторис на 2018 рік.

План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету.

Зведення показників спеціального фонду кошторису. 


                      Спеціальний рахунок

Станом на 02.05.2018 р. на спецрахунку Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 - 5834 грн. 87 коп.


 

Благодійна допомога за І квартал 2018 року по  КПК 0611020

 

Зіньківська зош №2 2230 харчування Кошти батьків 50589.34 

Видатки  та надання кредитів за І квартал 2018 року

Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2
    Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х    
Поточні видатки 2000    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100    
Оплата праці 2110    
Заробітна плата 2111 1286238.72  
Грошове утримання військовослужбовців 2112    
Нарахування на оплату праці 2120 284322.12  
Використання товарів і послуг 2200    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210    
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220    
Продукти харчування 2230 96772.32  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 43313.99  
Видатки на відрядження 2250 8211.98  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270    
Оплата теплопостачання 2271    
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 12236.5  
Оплата електроенергії 2273 18466.24  
Оплата природного газу 2274 278665.4  
Оплата інших енергоносіїв 2275    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282    
Обслуговування боргових зобов'язань 2400    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420    
Поточні трансферти 2600    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620    
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630    
Соціальне забезпечення 2700    
Виплата пенсій і допомоги 2710    
Стипендії 2720    
Інші виплати населенню 2730    
Інші поточні видатки 2800    
Капітальні видатки 3000    
Придбання основного капіталу 3100    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110    
Капітальне будівництво (придбання) 3120    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121    
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122    
Капітальний ремонт 3130    
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131    
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132    
Реконструкція та реставрація 3140    
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141    
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142    
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143    
Створення державних запасів і резервів 3150    
Придбання землі та нематеріальних активів 3160    
Капітальні трансферти 3200    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220    
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230    
Капітальні трансферти населенню 3240    
  2800 881.00  
Надання внутрішніх кредитів 4110    
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111    
  Надання кредитів  підприємствам, установам, організаціям 4112    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113    
Надання зовнішніх кредитів 4210    
Нерозподілені видатки 9000    
       
P.S. Дані надані центральною бухгалтерією відділу освіти Зіньківською РДА